1. Αρχική
 2. /
 3. Στεγανωτικά Υλικά
 4. /
 5. Στεγανωτικά Υπογείων & Δεξαμενών
 6. /
 7. AQUAMAT ISOMAT Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα

AQUAMAT ISOMAT Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα

Eπαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης.

Προσφέρει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 αtm κατά DIN 1048.

Κατάλληλο για στεγάνωση υπογείων και δεξαμενών.

Ιδανικό για δεξαμενές πόσιμου νερού κατά W-347, ISO 8467.

Προσφέρει τη δυνατότητα εκ των υστέρων στεγανοποίησης υπόγειων χώρων εσωτερικά, εφαρμοζόμενο και από την αντίθετη πλευρά του νερού.

Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο EΝ 1504-2.

Διατίθεται στις εξής αποχρώσεις : γκρι, λευκό, γαλάζιο.

Κατανάλωση : 2-4 kg/m².

Κωδικός προϊόντος: 02-04-01__1AGUI03S7
10,79 35,96 
Color : Γκρι
Package :
Clear selection

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικό φυλλάδιο

Πατήστε εδώ για το τεχνικό φυλλάδιο

 

Σοβαρές οφθαλμικές βλάβες –  Ερεθισμός του δέρματος –  Δερματική ευαισθητοποίηση – Τοξικότητα για τις αναπνευστικές οδούς .

Οξεία τοξικότητα – Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον – Εύφλεκτα υγρά,

 

 

 • Μακριά από παιδιά
 • Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα
 • Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή
 • Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου
 • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα
 • Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο
Brand:
Color:
Package: ,

Δείτε επίσης

Μενού